Εγνατία 46, Θεσσαλονίκη
2310 552 555
info@man2man.gr